Met onze Stichting organiseren we ontmoetingen voor eenieder met een Pools Hart.

Doelen

De doelen van de stichting Serce Polski, (t’Hart van Polen.)

   De integratie van Polen in Breda, Nederland en de EU stimuleren. Polen die al goed geïntegreerd zijn hierbij betrekken omdat die een voorbeeldrol kunnen spelen.
   De Nederlandse maatschappij vertrouwd maken met Poolse medelanders door Polen in contact te brengen met Nederlanders uit Breda en omgeving. Nederlanders laten kennismaken met Poolse tradities, muziek, literatuur en film.
   Jonge, in Nederland geboren Polen bewust maken van de Poolse historie en de belangrijke rol die Polen in de bevrijding van Breda hebben gespeeld. De zorg voor Poolse monumenten en het in ere houden van de herinnering aan de gesneuvelde Poolse soldaten staan hierbij centraal.
   Ondersteuning geven aan en gastlessen verzorgen op de Poolse scholen in Breda.
   Polen met een middelbare, hbo- of wo-opleiding helpen bij het vinden van een baan die past bij hun opleidingsniveau.
   Ondersteunen en organiseren van projecten voor Poolse en Nederlandse kinderen en jongeren in Breda.